Archief en Bibliotheek

Algemene Tennisvereniging Wijhe draagt archief over .

Het in beheer nemen van verenigings- en bedrijfsarchieven is een doelstelling die de Historische Vereniging Wijhe al lang in haar vaandel heeft staan. Dit past in het streven om het immaterieel- en materieel erfgoed van Wijhe voor vernietiging te behoeden. Zaterdag 27 februari werd aan deze doelstelling opnieuw inhoud gegeven. De ATC, de Algemene Tennisclub Wijhe, droeg haar archief over de periode 1947 tot 2012 over.

DIMG_0010 - kopiee foto bij dit nieuwsbericht toont het aantal bananendozen dat het archief tot nu toe herbergde. Hierin komt verandering. De werkgroep Achief en Bibliotheek van de HV Wijhe gaat er mee aan de slag. De stukken worden gerubriceerd, geïnventariseerd en in archiefdozen opgeborgen. Daarna is het in principe beschikbaar voor onderzoekers. We verwachten veel oud-leden die op zoek zijn naar hun ATC-verleden. Als stukken (nog) niet openbaar zijn, wordt dat in de inventaris vermeld.

De archiefmensen in Wijhe hopen dat meer verenigingen het besluit zullen nemen hun oude archieven over te dragen aan de plaatselijke historische vereniging.

 

Iedere maandagochtend en woensdagavond is deze werkgroep actief in het museum. De bibliotheek bevat meer dan 1100 boeken en andere publicaties over de geschiedenis van de streek en van Wijhe. Regelmatig worden archieven van plaatselijke verenigingen, politieke partijen, bedrijven en van boerderijen geschonken.
De reden waarom men deze archieven aan onze vereniging heeft geschonken is om dit stukje  geschiedenis te bewaren voor het nageslacht.

We doen hierbij graag een oproep aan andere verenigingen in het dorp en de buurschappen om hun oude archieven over te dragen of in  bewaring te geven aan de Historische Vereniging Wijhe. Alleen op die manier kunnen we  voorkomen dat deze belangrijke bronnen voor de plaatselijke geschiedenis verloren dreigen te gaan.

Archiefmateriaal moet toegankelijk worden gemaakt. Inventarissen moeten worden gemaakt. Deze inventarissen “toegangen” geheten, liggen op de tafel van onze studieruimte. Vergelijk het met de toegangen die u in de grote archieven kunt raadplegen.

Daarnaast wordt heel veel materiaal gescand en digitaal opgeslagen. De toegankelijkheid wordt daardoor alleen maar groter.

Voor genealogen is het goed om te weten dat wij digitaal gereed hebben:

 • Achternamen in Wijhe vanaf de middeleeuwen
 •  Dienstboderegisters gemeente Wijhe 1830-1920, 5 delen
 •  Schattingsregister 1400
 •  Begraafboeken Wijhe 1829 -1849
 • Wijhenaren in de Deventer hypotheekregisters
 • Wijhenaren in Zwolse hypotheekregisters
 • Indexeren van oude jaargangen Zwolsche Courant
 • Indexeren uitgeknipte familie-advertenties
 • Bevolkingsregisters 1830-1839, 1840-1849, 1850-1859, 1860-1869, 1880-1899, 1900-1919, alles met inbegrip van bladwijzers (alfabetische naamsregisters)
 • Gezinskaarten 1920-1940, 15 dozen
 • Verblijfsregister vreemdelingen 1917-1936
 • Registers ingekomen personen 1919-1940, 20 delen
 • Registers vertrokken personen 1919-1941, 20 delen
 • Registers verhuizingen binnen de gemeente Wijhe, 2 delen
 • Naturalisaties 1826-1849
 • Huwelijksafkondigingen 1814
 • Register van aangenomen familienamen 1812 (scans van de officiële akten)
 • Grafboek oude begraafplaats Willem de Zwijgerlaan

  Grote wens om nog te digitaliseren zijn de

 • Registers notariële akten (12600 stuks!)

Verder beschikken we over vrijwel alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters uit Salland, niet alleen op papier, maar ook digitaal. Dit heeft dus betrekking op de periode voorafgaande aan de bevolkingsadministratie van de overheid, dus de 18e eeuw en daarvóór.

Oudheidkamer van Booma 16 sep 2013 (2)Oudheidkamer van Booma 16 sep 2013 (1)