ANBI

ANBI

ANBI
De Historische Vereniging Wijhe is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan onze vereniging zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. De Historische Vereniging Wijhe is over ontvangen giften en/of erfenissen geen schenkings- of successierecht verschuldigd.

Naam

Historische Vereniging Wijhe

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)

Registratienummer 816040977

Kamer van Koophandel

Registratienummer 40650480

Bezoekadres Historische Vereniging Wijhe

Langstraat 52
8131 BD Wijhe
Tel.: 0570-521062

Contact

www.historischeverenigingwijhe.nl
historischeverenigingwijhe@gmail.com

Samenstelling bestuur

C.M.A. van den Berg, voorzitter
H.P. Klein Woolthuis- Grouwstra, secretaris
W. R. Oosterink, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Doelstelling

De vereniging De Historische Vereniging Wijhe heeft tot doel: het navorsen van de geschiedenis van de gemeente Wijhe in de meest ruime zin van het woord. Het inventariseren van alle gegevens en het verzamelen van geschriften en voorwerpen , die op die geschiedenis betrekking hebben. De vereniging zal met al haar middelen streven naar exploitatie van een ruimte, waarin zij de geschriften en voorwerpen tentoonstelt. De vereniging heeft tot doel het verbreden van de kennis van eerder genoemde geschiedenis door middel van lezingen, publicaties, het verlenen van medewerking aan die gebeurtenissen, die te maken hebben met vermelde geschiedenis en het zich inzetten voor de instandhouding van die zaken, in de gemeente Wijhe die herinneren aan vroegere tijden.

Getracht wordt het doel te verwezenlijken door:
Zie beleidsplan.