Werkgroep Ansichten - Foto's - Dia's

De werkgroep verzamelt beeldmateriaal en is bezig om enkele duizenden foto’s en dia’s te scannen en digitaal op te slaan. Het doel is om alle beeldmateriaal, dat betrekking heeft op de geschiedenis van Wijhe, te ontsluiten en voor zowel het publiek als voor de onderzoeker toegankelijk te maken.
Daarnaast worden de beelden nog eens beter en nauwkeuriger beschreven en van trefwoorden voorzien.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com