Rondom de Toren

Redactie en verschijningsdata

Rondom de Toren is het verenigingsblad van de Historische Vereniging Wijhe.
De redactie van Rondom de Toren bestaat uit de volgende personen:

H.G.M. Nijboer
F. Kunst
A.M. Lindeijer
J. Heideman
T. Letteboer

Rondom de Toren verschijnt drie keer per jaar en is gratis voor leden.

De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

1 maart
1 juli
1 november
U kunt uw bijdrage sturen per post naar:

Redaktie Rondom de Toren, Langstraat 52, 8131 BD, Wijhe.

of per e-mail naar historischeverenigingwijhe@gmail.com

 

100e Nummer

In april 2015 is het 100e nummer van Rondom de Toren verschenen. Dit nummer is geheel samengesteld uit bewerkingen en samenvattingen van artikelen en artikelreeksen die in de aflopen meer dan 30 jaar zijn verschenen. Een nummer dat boven in een nieuw jasje is gestoken. Kijk maar:

 

Het loont zeker de moeite om een exemplaar proberen te bemachtigen. Bij het lezen van het 100e nummer zal ongetwijfeld de behoefte ontstaan om de eerdere nummers in te zien. Dat kan. Alle verschenen nummers zijn in de bibliotheek van onze vereniging aanwezig. Tijdens openingstijden bent u welkom.