Werkgroep Archieven - Bibliotheek - Digibestanden

Archieven

De werkgroep neemt archieven van plaatselijke verenigingen, bedrijven, scholen, middenstand, landbouwers, politieke partijen, maatschappelijke en particuliere organisaties, enz. in beheer. De archieven worden beschreven en geïnventariseerd. Met de schenkers worden afspraken gemaakt over de voorwaarden van de schenking. De stukken zijn beschikbaar voor de andere werkgroepen binnen de vereniging en voor onderzoek door derden.

Bibliotheek
Onze bibliotheek bevat meer dan 1100 boeken en andere publicaties over de geschiedenis van de streek en van Wijhe.

Digibestanden
Bekijk of download de lijst.

 

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com