Werkgroep Genealogie

De werkgroep genealogie

Iedereen die zich wil verdiepen in de eigen familiegeschiedenis is van harte welkom bij de contactdagen van de werkgroep Genealogie. Elke 2e zaterdag van de maand in de periode van september tot en met april is in het pand van de Historische Vereniging Wijhe gelegenheid om onderzoek te doen naar voorouders. Leden van de Werkgroep Genealogie zijn aanwezig om bezoekers bij te staan.

Openingstijden pand Historische Vereniging Wijhe

Open van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 12:00 uur en van 14:00 - 16:00 uur.
Op zaterdag zijn we open van 10:00 - 16:00 uur.

Het gebruikmaken van deze dienstverlening is gratis. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Vrijwilligers zijn aanwezig om de bezoeker wegwijs te maken in de veelheid aan materiaal dat in de archieven en op internet beschikbaar is.
Bezoekers kunnen ook gebruik maken van het materiaal dat de vrijwilligers in hun computerbestanden hebben zitten.
Een interessante bron voor familieonderzoek is de collectie familie-advertenties. Deze advertenties zijn systematisch op naam opgeborgen en gemakkelijk terug te vinden.

Bezoekers die voor het eerst willen komen raden wij aan omdat ’s middag te doen. Het is dan meestal iets rustiger en de werkgroepleden kunnen meer aandacht aan u besteden.
Onderzoek naar uw eigen voorouders is een spannende bezigheid. Het opzetten van een familie- of stamboomonderzoek is niet moeilijk. Maar om op gang te komen kunt u natuurlijk wel wat hulp gebruiken. Contactpersoon is Jan Heideman.

Bevolkingsregisters 19e eeuw

Sinds kort beschikken wij over een nieuwe belangrijke bron voor stamboomonderzoek, namelijk de 19e eeuwse bevolkingsregisters van Wijhe. Deze registers zijn de afgelopen jaren gescand door Freerk Kunst (ca. 23000 scans). Je vindt per huisadres en per gezin:
– voor- en achternamen van de bewoners met hun geboortedatums
– de betreffende huisnummers en huisnummerveranderingen
– datum waarop men is ingekomen en de gemeente en adres vorige woonplaats
– datum en adres van waar men naar toe is verhuisd
– gehuwd of ongehuwd
– beroep en godsdienst
– onderlinge relatie tussen de bewoners (hoofd, echtgenote, zoon, dochter, neef, nicht, knecht, dienstbode enz).

Mede deel uitmakend van de bevolkingsboeken is het zogenaamde Hoofdelijk Invullingsregister. In dit kolossale boek (45 x 45 cm) staan alle 3634 inwoners van Wijhe die van 18 op 19 november 1849 in Wijhe de nacht hebben doorgebracht. Ook de personen op doorreis, zoals de in de IJssel liggende schippers, staan genoteerd. Alles is onderverdeeld in buurschappen, op huisnummer, met vermelding van naam, leeftijd, beroep en religie. Dit register is opgesteld ter invulling van de landelijke derde tienjarige volkstelling van 1849.

Om deze prachtige bron van informatie toegankelijk te maken heeft Jan Heideman de gehele inhoud in overzichten gezet, op huisnummervolgorde, alfabetische en met totalen. Plus totalen van huizen en gezinnen, en onderverdeling in beroepen, religie en leeftijden.
Deze gegevens kunt u inzien door te klikken op de volgende links:
Volkstelling-Wijhe-1849
Wijhese-bevolking-1849-alfabetisch
Wijhese-bevolking-1849-beroepen
Wijhese-bevolking-1849-originele-volgorde

Parentelen van de families Lezer en Aussen

Ons lid Anton Heijmerikx heeft parentelen gemaakt van de Joodse families Joseph Aussen en Andries Lezer.
Beide families hebben in Wijhe gewoond en zijn omgekomen in een concentratiekamp in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een parenteel is een overzicht van alle nakomelingen van een ouderpaar. De beide parentelen gaan enkele generaties terug in de tijd en brengen in beeld wie de voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat hun beroepen waren.
Beide werkstukken liggen voor belangstellenden ter inzage in de studieruimte van ons pand.