Werkgroep Erfgoed en Genealogie

De werkgroep verzamelt, beschrijft en maakt alle mogelijke informatie toegankelijk over materieel erfgoed, natuurerfgoed, archeologie en bouwwerken met als doel waar mogelijk het erfgoed binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Wijhe te behouden. Daarnaast verzamelt de werkgroep alle bronnen (geschreven, gedrukt, digitaal) die betrekking hebben op de genealogie van personen, die op enigerlei wijze met Wijhe verbonden zijn (geweest), families en boerderijen en veldnamen in de voormalige gemeente Wijhe.

Heeft u een vraag over de eigen familiegeschiedenis, dan kunt u terecht op de open dagen, die elke tweede zaterdag van de maand (van september tot en met april) worden gehouden in het pand van de Historische Vereniging Wijhe aan Langstraat 52.

Vrijwilligers zijn aanwezig om de bezoeker wegwijs te maken in de veelheid aan materiaal dat in de archieven en op internet beschikbaar is.
Bevolkingsregisters 19e eeuw Sinds kort beschikt de vereniging over een nieuwe belangrijke bron voor stamboomonderzoek, namelijk de 19e eeuwse bevolkingsregisters van Wijhe. Deze registers zijn de afgelopen jaren gescand (ca. 23.000 scans). Mede deel uitmakend van de bevolkingsboeken is het zogenaamde Hoofdelijk Invullingsregister.

In dit boek staan alle 3634 inwoners van Wijhe die van 18 op 19 november 1849 in Wijhe de nacht hebben doorgebracht. Ook de personen op doorreis, zoals de in de IJssel liggende schippers, staan genoteerd. Alles is onderverdeeld in buurschappen, op huisnummer, met vermelding van naam, leeftijd, beroep en religie.

Dit register is opgesteld ter invulling van de landelijke derde tienjarige volkstelling van 1849. De informatie is toegankelijk gemaakt en is in te zien op de volgende links:
Volkstelling-Wijhe-1849
Wijhese-bevolking-1849-alfabetisch
Wijhese-bevolking-1849-beroepen
Wijhese-bevolking-1849-originele-volgorde

De families Aussen en Lezer
Van beide Joodse families, die in Wijhe hebben gewoond en zijn omgekomen in een concentratiekamp in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een parenteel* gemaakt.  Beide parentelen liggen voor belangstellenden ter inzage in de studieruimte van ons pand.

*Een parenteel is een overzicht van alle nakomelingen van een ouderpaar.
De beide
parentelen gaan enkele generaties terug in de tijd en brengen in beeld wie de
voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat hun beroep is geweest.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com