Werkgroep Textiel - Knipsels - Familiedrukwerk

De werkgroep verzamelt historische kledingstukken en textiel, die betrekking hebben op de geschiedenis van Wijhe en omgeving, en maakt deze toegankelijk.
Hiertoe registreert, rubriceert en beschrijft de werkgroep het materiaal op een voor het publiek en voor de onderzoeker bruikbare wijze.
De historische kleding en het textiel worden geconserveerd en zorgvuldig opgeslagen.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com