Werkgroep Beeld- en Geluidsopname

De werkgroep beheert videobanden en digitale informatiedragers met betrekking tot de historie van Wijhe. Ondersteunt en adviseert het bestuur bij het formuleren van beleid hierover.

Verzamelt, archiveert en documenteert videobanden, CD’s en digitale informatiedragers en ontsluit deze.

 

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com