WERKGROEP ICT

De Werkgroep ICT is met name intern gericht en ondersteunt het bestuur en de overige werkgroepen van de Historische Vereniging Wijhe op het gebied van ICT,
verwerkings- en multimedia-apparatuur, inclusief de software en bijbehorende infrastructuur.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com