Voor leden van de HVW

Jaarlijkse ledenvergadering

Aan de leden van de Historische Vereniging Wijhe
UITNODIGING voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op 24
april 2024 in het Langhuus, Langstraat 29 Wijhe aanvang 19.30 uur.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen, ingekomen stukken.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 19 april 2023 . Ter inzage op de ALV, of op verzoek per mail
5. Jaarverslag 2023. (zie Rondom de Toren april 2024)
6. Financieel verslag 2023. Ter inzage op de ALV en op 16 en 24 april van 14.00-16.00 uur en op afspraak op Langstraat 52 Wijhe.
7. Verslag van de kascommissie.
8. Samenstelling kascommissie voor 2025.
9. Begroting 2024. Ter inzage op 16 en 24 april 2024 van 14.00-16.00 uur en op afspraak op Langstraat 52 Wijhe.
10. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster zijn in 2024 aftredend Cor van den Berg, voorzitter en Anne Marijke Lindeijer, algemeen bestuurslid.
Anne Marijke stelt zich weer herkiesbaar. Cor zijn laatste periode gaat in.
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter binnen deze periode.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
Tussentijds treedt Wim Oosterink, penningmeester af.
Het bestuur draagt Gerard Luijmes voor als nieuwe penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden
bij de secretaris.
11. Rondvraag en sluiting
12. Pauze.

Na de pauze om 20.30 uur (ook voor niet leden gratis toegang)

Lezing door Wim Daniëls.

Wim Daniels

Wim Daniels

Wim Daniëls houdt voor ons op 24 april een voordracht waarin de veranderingen in de dorpen in de afgelopen zeventig centraal staan. Daarin komt ook de ontwikkeling van het Nederlands aan bod. Mocht er nog tijd over zijn dan gaat hij ook nog in op de geschiedenis van familienamen.

Wim is schrijver van beroep, speelt daarnaast theatervoorstellingen en presenteert twee tv-programma’s: Het dorp (samen met Huub Stapel) en Nederland op Film, dat gaat over amateurfilms van vroeger. Voor dit laatste programma is hij nu bezig met de opnames voor zes nieuwe afleveringen.

 

Foto Wim Daniëls