Ontstaan

Jaap Janssen geeft uitleg in de schoenmakerswerkplaats van zijn oudheidkamer.

Jacob Janssen (1916 – 2006), zoon van de laatste veldwachter van Wijhe, was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een verwoed verzamelaar van “olde spullegies”. Hij had daarvoor twee arrestantencellen in de toren van de voormalige hervormde kerk in Wijhe ter beschikking. Deze ruimte bleek al spoedig te klein. Het beheer en exposeren was een onmogelijke opgave voor één persoon.

Een initiatiefgroep, bestaande uit de heren Janssen, J. Wienbelt, D.J. Jonkman en G.J. Veerman, hebben de aanzet gegeven tot de oprichting van een oudheidkamer en van de historische vereniging.

De vereniging werd opgericht op 12 september 1978.
Op 25 april 1981 werd de oudheidkamer aan de Kerkstraat 34 geopend en officieel “Oudheidkamer IJsselstreek” gedoopt. Op 2 september 2016 werd die naam gewijzigd in ‘Wijhes Museum”.
Na de vestiging van de vereniging in het pand aan de Langstraat 52, op 1 april 2020, is het "Wijhes Museum" opgeheven.

De vereniging wordt gedragen door meer dan 500 leden.