Dick Wennink lid van verdienste

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging op vrijdag 6 januari 2017 is Dick Wennink benoemd tot lid van verdienste.
De benoeming is gebaseerd op het feit dat Dick zich jarenlang heeft ingezet voor de Historische Vereniging Wijhe.
Op maandag en woensdag is Dick te vinden op zijn vaste plek voor het raam. Niemand anders gaat er op die dagen zitten. Dat getuigt wel van enig respect voor Dick.
Dick zijn grootste prestatie is de indexering van alle informatie over boerderijen in Wijhe in een groot bestand. Als je het uit zou printen dan beslaat dat meer dan 2000 pagina’s. En verder nog de vele gele mappen met informatie over een honderdtal boerderijen in de oude gemeente Wijhe.
Monnikenwerk, dat is het.
Dick is medeoprichter van de werkgroep genealogie en veld- en boerderijnamen.
Medebedenker van de open genealogische dagen die nu al weer vanaf 2007 worden gehouden.
En een succes zijn. De werkgroep heeft al vele mensen geholpen om informatie te krijgen over hun familieleden uit het verleden.
Dick is lid van de werkgroep bibliotheek, archieven en digibestanden.
Onze bibliotheek is geheel geclassificeerd volgens het Siso bibliotheeksysteem mede ook dankzij inspanningen van deze persoon. Onze grote indexman van alle tot nu verschenen Rondom de Torens. Menig buurtvereniging zou op een dergelijke index jaloers zijn maar dank zij hem hebben we er een. Onlangs verscheen ons 105de nummer.
Ondanks al dit werk heeft Dick ook nog tijd om een werkgroep geschiedenis Elshof onder de paraplu van onze historische vereniging op te richten, die zich specifiek met de geschiedenis van de marken Wechterholt en Tongeren bezighoudt.
Dick beheert de “kleine kas” voor dagelijks gebruik, de grote kas en bankrekening beheert de echte penningmeester. Het moet kloppen en als er ook maar 1 Eurocent te kort is, zoekt Dick net zo lang tot hij het verschil gevonden heeft. Hij is een Pietje precies als beheerder van de kleine kas.
Op sociaal gebied is Dick ook niet te beroerd om iets te doen. Op de dagen dat hij aanwezig is, verzorgt hij de koffie en thee. Koffiekopjes gaan eerst op de verwarming, anders drink je volgens hem ijsthee. Koekjes op? Worden meteen gehaald in de winkel.
En afwassen kan hij ook als de beste.
Wat deze persoon thuis doet, weten wij niet, maar in het museum gaat afwassen als de beste.
Het bestuur waardeert Dick zijn inzet zeer en heeft gemeend, dat dit moest worden beloond met de benoeming tot Lid van Verdienste van de Historische Vereniging Wijhe.

Dick ontving hiervoor het lid van verdienste certificaat van de Historische Vereniging Wijhe en zijn vrouw Diny kreeg een mooi boeket bloemen.