Boeken

Wijhe november 1813
prijs € 19,95

Het boek vertelt het verhaal van de 22-jarige burgemeester Gilles Schouten die in 1813, aan het einde van de Franse overheersing, de doortrekkende Kozakken opving en hielp om ze de IJssel bij Wijhe over te steken om Nederland te bevrijden van de Fransen. Honderd jaar later, in 1912, schreef zijn kleinzoon, H.C. Brandt hierover een levensecht, spannend en humorvol feuilleton, dat in tien delen werd gepubliceerd in de zondagbijlage van de Zwolsche Courant. De Historische Vereniging Wijhe heeft het verhaal voorzien van afbeeldingen en uitgegeven als ‘Wijhe november 1813’. In het boek worden veel mensen met naam opgevoerd. Namen die nu, zo’n tweehonderd jaar later, nog steeds in Wijhe voorkomen.


Meer informatie mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com

Wijhe verdwenen gebouwenWijhe verdwenen gebouwen
prijs € 24,95

Over dat wat was en nooit meer terugkomt, over de geschiedenis daarvan, maar ook met verhalen over de mensen die er woonden of werkten, een boek over óns dorp Wijhe


Meer informatie mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com

Bezetting, collaboratie, verzet
Olst 1940 - 1945
prijs € 24,50

Auteur Jan Hilferink heeft een grondige studie verricht naar de gebeurtenissen in Olst tijdens de tweede wereldoorlog.Vertrekpunt is een boek dat verzetsman Aart Korten in 1947 schreef. Inmiddels zijn veel archieven uit die tijd toegankelijk geworden.
Daardoor werd het mogelijk om een compleet beeld te krijgen. Niet alleen het verloop van de oorlog en het verzet komen aan bod. Ook lezen we welke invloed de NSB en de NSB-ers hadden op de onderlinge verhoudingen. in Olst zijn na de oorlog veel straten en een brug naar verzetsmensen vernoemd. Dit boek brengt die geschiedenis tot leven.

Auteur: Jan. D. Hilferink
Fotomateriaal: Gerhard Aberson en Paul Harmens
Uitgave: december 2016
Omvang: 144 pagina.s full color Hardcore gebonden


Meer informatie mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com

Judith & Betsy

In de maand Oktober

van €17,95
Nu voor €16,95

Als Judith Heijmerikx in 1925 ongehuwd zwanger raakt ligt een huwelijk met Antoon, 'de zönne van Iesseldiek’, voor de hand. Maar het vaderschap moet geheim blijven en ze wordt naar het opvanghuis Moederheil in Brabant gestuurd. Een half jaar later keert ze met haar dochter Betsy terug in Wijhe, waar blijkt dat het toegezegde huwelijk met Antoon niet doorgaat. Judith trouwt zes jaar later met Geert Schuiling; die erkent Betsy als zijn dochter. Het leven gaat daarna verder aan de Spoorstraat in Wijhe. Gezinsuitbreiding en de Tweede Wereldoorlog eisen de aandacht op. Als Judith in 1974 op haar sterfbed aan Betsy vraagt om een telefoonnummer te bellen als ze is overleden, raakt dat het verleden van hen beiden. Maar wat geweest is, is geweest. Ofwel: ‘De molen draait niet met de wind van gisteren’.

Auteur: Gerard Leerkes

Sieraad aan de ijssel

Prijs €24,95. Maand april 2024 prijs €19,50

De markante korenmolen 'De Vlijt' is blikvanger en middelpunt van Marle, een klein buurtschap aan de dijk langs de IJssel met ca. 70 inwoners. Het is een authentieke achtkantige stellingmolen met rieten kap. Op de maalzolder bevinden zich twee koppels maalstenen, een koekenbreker en een mengketel. Op de begane grond is nog een derde koppel stenen dat aangedreven wordt door een antieke Ruston dieselmotor. Deze werd gebruikt als er graan gemalen moest worden bij weinig of juist te veel wind. Lees meer in dit boek over;
de Geschiedenis, de Techniek, de Mensen en de Verhalen.

75 jaar Algemene Tennisclub Wijhe

 Prijs €7,50

Ronald Jorna heeft het 75 jarige jubileum aangegrepen voor een duik in de clubgeschiedenis. Het leverde mooie beelden en anekdotes op, die hij heeft verwerkt in een boek.

Dat Jorna de aangewezen persoon was om de geschiedenis van de Wijhese tennisvereniging in een boek te vatten, is niet zo vreemd. ,,Toen ik in 2015 voorzitter werd, kreeg ik het clubarchief overgedragen van mijn voorganger. Het was eigenlijk een grote verzameling mappen, zonder enige structuur bewaard. Dat vond ik niet de manier. Ik heb toen de Historische Vereniging Wijhe benaderd of zij er iets mee konden en zij waren er heel blij mee. Freerk Kunst heeft toen alles geordend en opgeslagen.’’

Op het spoor van 200 jaar stationsweg in Wijhe

 Prijs € 23,50

De geschiedenis van een van de mooiste straten van Wijhe wordt in beeld gebracht.

Twee eeuwen van maatschappelijke en economische ontwikkelingen worden herkenbaar beschreven aan de hand van de gebouwen en de bewoners in deze gevarieerde straat.

Jaar: 2011
Auteur(s): Loes van der Meer, Freerk Kunst, Jaap Meijer
Omvang: 164 pagina’s

Fotoboeken van fotograaf Wicher Naberman

Wicher Naberman werd geboren in 1943 in Enschede. Tijdens zijn jeugd en schooltijd woonde hij in Amsterdam. Hij studeerde aan het Opleidingsinstituut voor Tekenleraren (de voormalige Rijksnormaalschool), toentertijd gevestigd in een bijgebouw van het Rijksmuseum.
Na voltooiing van die opleiding studeerde hij enkele jaren bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Gelijktijdig ging hij werken als docent tekenen bij respectievelijk het VWO, een opleidingsschool voor kleuterleidsters en een pedagogische academie in Rotterdam.
In 1978 verhuisde hij met zijn gezin naar Welsum, een dorpje aan de linker IJsseloever. Hij ging werken als leraar tekenen, schilderen en vakdidaktiek bij de Opleidingsschool voor Kleuterleidsters in Apeldoorn, de Pedagogische Academie in Deventer en de Nieuwe Lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen.
Meer lezen

De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 1980-1987

De linker IJsseloever tussen Deventer en
Zwolle 1980-1987

De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 1980-1987

Wicher Naberman maakte in de loop der jaren veel foto’s van de rivier, de uiterwaarden, de dijk en het binnendijkse land. De panoramafoto’s in dit boek zijn met eindeloos geduld opgebouwd uit de vele serie opnamen die hij toentertijd maakte. Ze zijn in zwart-wit afgedrukt om het tijdsbeeld te versterken.

Teksten en foto's: Wicher Naberman
Uitgave:  November 2021
Omvang: 64 pagina’s
Formaat: 297 x 210 mm
Prijs: € 24,50
Uitvoering: Hardcore gebonden
ISBN: 978-90-813155-7-6

De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 2004-2012

De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 2004-2012

De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 2004-2012

Door de dijkververzwaring rond 1990 is het IJssellandschap deels veranderd.
Gelukkig zijn de bochten in de dijk gebleven, waardoor je al rijdend nog wel een sterk wisselend rivierenlandschap ervaart.

Voor Wicher Naberman een uitdaging om ook dit beeld van de IJssel te vangen.

Dit boek geeft in kleurendruk het verrassende resultaat daarvan.

Teksten en foto's: Wicher Naberman
Uitgave:  November 2021
Omvang: 64 pagina’s
Formaat: 297 x 210 mm
Prijs: € 24,50
Uitvoering: Hardcore gebonden
ISBN: 978-90-813155-9-3

Etty Hillesum en het IJssellandschap

Etty Hillesum en het IJssellandschap

Etty Hillesum en het IJssellandschap

In dit boek worden 22 foto’s van Wicher Naberman uit de serie ‘De linker IJsseloever tussen Deventer en Zwolle 1980-1987’ gecombineerd met teksten van Etty Hillesum over het IJssellandschap. Etty Hillesum is bekend geworden door de dagboeken die ze schreef in de jaren 1941-1942 en de brieven uit doorgangskamp Westerbork.

Teksten: Etty Hillesum, Wicher Naberman, Denise de Costa
Foto’s: Wicher Naberman
Uitgave:  November 2021
Omvang: 54 pagina’s
Formaat: 297 x 210 mm
Prijs: € 15,00
Uitvoering: Hardcore gebonden
ISBN: 978-90-813155-7-9

De geschiedenis van de Nicolaaskerk te Wijhe

Henk Dijk, Aart van Beek en anderen

Ruim acht eeuwen Sallandse geschiedenis worden beschreven in dit boek over een bijzonder interessante historische kerk met een al even bijzonder orgel.
De oudste delen van de Nicolaaskerk in Wijhe zijn meer dan 800 jaar geleden gebouwd. De kerstening van Salland was toen in volle gang. Dit boek vertelt niet alleen de voorgeschiedenis, maar behandelt ook de uitbouw van de kerk tussen 1200 en 1500 en de gebeurtenissen rond 1600 tijdens de reformatie. De historische wandschilderingen uit 1500, verschillende praalgraven uit 1700 en vele historische voorwerpen zijn met mooie foto’s en achtergrondverhalen opgenomen. De restauratie en uitbreiding van het orgel uit 1821 vormde de directe aanleiding voor dit boek. De schenking van dit orgel voert ons terug tot de bezetting van Nederlands Indië door de Engelsen rond 1815.

Omvang: 120 pagina’s + kaart
Formaat: : 210 x 272 mm
Prijs: € 19,50
Hardcore gebonden
ISBN 978-90-813155-3-1

 

Verhalen Gespot langs de Sallandse IJssel

In augustus 2020 is een nieuw boek verschenen met als titel “Verhalen Gespot langs de Sallandse IJssel”. Ruim 290 verhalen van inwoners van de Sallandse IJsselstreek zijn opgetekend door journalist Hans van der Heijden. Daarmee wordt een goed beeld gegeven van het leven, werken en recreëren in de periode 2012 tot 2019.

Omvang: 350 pagina’s
Formaat: : 210 x 272 mm
Prijs: € 24,50
Hardcore gebonden

 

Een blik op Olst-Wijhe door de historie heen

Prijs: € 23,80 

Uit de geschiedenis zijn sommige verschillen tussen de Sallandse dorpen Olst en Wijhe goed verklaarbaar. Dit boek moet iedere inwoner van Olst-Wijhe eigenlijk kennen.

Het boek is ingedeeld in 12 tijdperioden, vanaf de Steentijd tot nu. Bij elk van deze perioden wordt interessante historische achtergrondinformatie vermeld. Enkele ook nu nog aanwezige cultuurverschillen en overeenkomsten tussen de dorpen Olst en Wijhe en de kleinere kernen worden hierdoor verklaarbaar.
De vele foto’s en fraaie vormgeving maken het boek tot een waardevol bezit.

Omvang: 184 pagina’s + kaart
Formaat: : 210 x 272 mm
Teksten: Jan D. Hilferink en Freerk Kunst
Hardcore gebonden, ISBN 978-90-813155-2-4:

Een verdrongen geraakte geschiedenis

,,Het was een heel mooi meisje met blonde krullen, heb ik op foto’s gezien’’, vertelt Annemarie Thoben over haar schoonzusje die ze nooit heeft gekend. Net als haar twee ooms, een broer aan moederskant en eentje aan vaderskant. Alle drie zijn ze omgekomen tijdens de Vloerzeilramp op 7 mei 1945. Door een domme fout, meent haar man, Herman Thoben. ,,Annemarie, zo heette mijn zusje, net als mijn vrouw, wilde naar mijn tante die verderop in Wijhe woonde. Dat mocht ze wel, maar niet alleen. Haar vriendinnetje Fientje Vos, een vluchtelingetje, moest mee.’’

Prijs: € 15,00

Boerhaar, Hengeveld en Wengelo

R. Hofstede - Schotman

In september 2014 verschenen een boerderijenboek over Boerhaar, Hengeveld en Wengelo, samengesteld door R. Hofstede – Schotman. Veel illustraties en uitgebreide toelichting en met een overzicht van de bewoners.
Prijs € 20,00

Langstraat 52
8131 BD Wijhe
Tel.: 0570-521062 (bereikbaar tijdens openingsuren).

Of stuur ons een mailtje:

E-mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com
Vul het contactformulier in voor uw vragen en opmerkingen.

 

Wijhe en de IJssel

G.J. Veerman

Uitgegeven in 2008 door Drukkerij Schippers, Wijhe.
Prijs € 20,00

Te koop in ons pand:
Langstraat 52
8131 BD Wijhe.
Tel.: 0570-521062 (bereikbaar tijdens openingsuren).

Of stuur ons een mailtje:

E-mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com
Vul het contactformulier in voor uw vragen en opmerkingen.

 

 

Over zorg en zegen, een eeuw gereformeerd leven in Wijhe

J. van Dorsten, G.J. Pruis en M. de Vries

Uitgegeven in 1989
Prijs € 5,00

Te koop in ons pand:

Langstraat 52
8131 BD Wijhe.
Tel.: 0570-521062 (bereikbaar tijdens openingsuren).

Of stuur ons een mailtje

E-mail: historischeverenigingwijhe@gmail.com
Vul het contactformulier in voor uw vragen en opmerkingen.

 

Ben je fan van het Wijhes Mannenkoor?

Voor € 7,50 koop je in onze winkel aan Langstraat 52 het Jubileumboekje van het 65-jarig bestaan van het koor mét daarin een cd. 

Heb je dit boekje al, maar nog geen cd, dan kun je in onze winkel de voucher inruilen voor een cd.
Beluister hieronder de Demo