Corona protocol HVW – bezoekers

De vereniging volgt de door het RIVM opgestelde richtlijnen zo goed mogelijk.
De bezoekers worden verzocht zich hieraan te houden, maar dragen daarbij een eigen verantwoordelijkheid.
Zie ook het corona protocol op onze website.

Bij het niet naleven van de regels kan de vrijwilliger van de vereniging u de toegang weigeren.

De belangrijkste regels:

 • Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten klachten heeft.
  Het gaat hier in ieder geval om verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, lichte hoest of verhoging of begin van klachten, die passen bij COVID-19.
 • Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers van de vereniging op.
 • Houd 1.5 meter afstand tot elkaar, geef elkaar de ruimte.
  Dit geldt ook bij naar het toilet gaan.
 • Het maximale aantal personen dat aanwezig mag zijn in de publieke ruimte is 7.
  Het kan zijn, dat er binnen het maximale toegestane aantal mensen aanwezig is.
  Blijf dan buiten wachten.
 • Bij binnenkomst dient u eerst uw handen te reinigen.
 • Daarna registreren wij naam, telefoonnummer en de aankomsttijd.
  Uw gegevens blijven drie weken bewaard en worden daarna vernietigd.
 • Volg de looproute en loop niet heen en weer. Raak zo weinig mogelijk aan.
 • In de winkel mag 1 klant tegelijk aanwezig zijn en betaal het liefst met pin.

GEEF ELKAAR DE RUIMTE EN LET OP ELKAAR!