Corona protocol Historische Vereniging Wijhe (HVW)

Algemene notities vooraf

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten die binnen plaatsvinden
 • De leden van de HVW en bezoekers houden zich aan de geldende RIVM- richtlijnen

1. Algemeen

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend. Specifiek voor de locatie Langstraat 52 zijn de volgende maatregelen van kracht waar wij ons aan zullen houden:

 • Zorg dat medewerkers en bezoekers zich altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren.
 • Een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand onderling geldt voor personen tot 18 jaar.
 • Er wordt een registratie bij gehouden van personen, die in de locatie aanwezig zijn.
 • Indien er meer dan 1 ziekte geval (COVID-19) wordt geregistreerd binnen de accommodatie melden wij dit bij de GGD
 • Er mogen in de publieksruimte maximaal 7 personen aanwezig zijn.
  En 3 personen in de computerruimte. In de winkel mag 1 klant aanwezig zijn

2. Hygiëne maatregelen

Er wordt gezorgd dat de algemene hygiëne richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De hygiëne regels worden zichtbaar op de locatie opgehangen bij de ingang en deze wordt herhaald op meerdere plekken binnen de accommodatie.
 • Bij de aankomst en vertrek bieden wij de personen die de locatie betreden de gelegenheid de handen te wassen en of handdesinfectie middel te gebruiken.
 • Er wordt gezorgd voor voldoende handzeep en papieren handdoekjes in de toilet.
 • De deurknoppen, prullenbakken, en andere contactoppervlakken worden na afloop schoongemaakt.
 • De verantwoordelijke aanwezige van de HVW is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiëne maatregelen.

3. Gedragsregels

 • Schud geen handen.
 • Hoest/ nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schoonmaak

 • De toiletten worden iedere dag schoongemaakt.
 • Iedere dag wordt na de sluiting de accommodatie goed schoongemaakt, volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Naleving regels

 • Indien de maatregelen niet worden nageleefd waarschuwen wij de desbetreffende persoon 1 keer. Daarna kunnen wij de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid in de locatie opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

4. Gezondheid

Gezondheid

 • Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.
 • Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan wordt er eerst een arts geraadpleegd om te informeren welke handelingen verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen nodig zijn.
 • In geval van acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk is bellen we het alarmnummer 112 en stemt de alarm centrale af welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de hulpdiensten.

Gezondheidscheck

 • De vrijwilligers ontvangen via de mail informatie over de maatregelen
 • Bij de gezondheidscheck wordt goed vastgesteld of vrijwilligers gezond zijn, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contact onderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/ de thuissituatie koorts en of benauwdheidsklachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • Wij vragen de vrijwilligers niet te komen indien zij op een van de volgende vragen met ja beantwoorden:
 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment 1 van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en of koorts (vanaf 38 graden)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met COVID-19 en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze persoon terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?

Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.