Werkgroep exposities

WERKGROEP EXPOSITIES

De werkgroep Exposities laat met wisselende exposities uit de collectie van de Historische Vereniging Wijhe de plaatselijke bevolking en andere geïnteresseerden kennisnemen van gebeurtenissen, personen, bedrijven, verenigingen of gebruiken, die op enigerlei wijze zijn verbonden of verbonden zijn geweest met de voormalige gemeente Wijhe.

Contact: historischeverenigingwijhe@gmail.com