Historische Vereniging Wijhe Beleidsplan 2018-2019

Missie

Het levend maken en houden van het Wijhes materieel en immaterieel cultureel erfgoed door de leden van de vereniging en voor de huidige en toekomstige generatie.

Visie

De vereniging wil toewerken naar een meer dienstverlenende organisatie. Dit denken wij te bereiken door meer naar buiten te treden met als wisselwerking, dat er meer interesse gekweekt wordt voor het cultureel Wijhes erfgoed.
Kort gezegd: Dichter bij de mensen. Dat kan betekenen meer bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden.

Doelstelling

Levend houden en beschikbaar stellen materieel en immaterieel erfgoed

 • Exposities organiseren
 • Samenwerkingsverbanden behouden en waar nodig uitbreiden
 • Educatieve en sociale functie
 • Meer vrijwilligers er bij betrekken
 • Communicatie naar buiten bevorderen

Acties hoe wij dit denken te bereiken in 2018 / 2019:

 1. Exposities organiseren. Hiervoor een expositiecommissie in het leven roepen.
 2. Goede contacten onderhouden met:
  • Verenigd Comité/ Gastvrij Wijhe/ IVN
  • Overleg 1 maal per jaar met Bieb / Nicolaaskerk en Toerist info
  • Informatiecentrum Den Nul
 3. Educatie voor jongeren:
  Leerlijn voor alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe. De scholen actief benaderen voor de drie leerlijnen.
  De scholen tevens aanschrijven stimuleren voor rondleiding in het museum.
  Educatie algemeen:
  Verzorgen van historische wandelingen
  Verzorgen van rondleidingen in het museum
  Sociaal:
  Thema’s verzorgen op ‘t Weijtendaal en in het museum
  Waar mogelijk ingaan op verzoeken van b.v. ondernemers
  Netwerkbijeenkomsten organiseren voor b.v. bedrijven
  Netwerkbijeenkomsten organiseren voor (nieuwe) Wijhenaren , b.v. in de nieuwbouwwijken van Wijhe en buurtschappen. Dit onder het genot van een hapje en drankje.
  Alle nieuwe inwoners van de gemeente Wijhe ontvangen van de gemeente een welkom pakket, waarin een folder zit van het Wijhes Museum.
 4. Vrijwilligers voor archivering en gastvrouwen/ gastheren hebben prioritei
 5. Nieuwe media als Twitter, Facebook en narrow-casting inzetten. PR man/vrouw zoeken. MijnStadMijnDorp (MSMD) inzetten om adequaat informatie op te slaan, beter bereikbaar te maken.

Overige aandachtspunten

 • Evaluatie plan: een maal per jaar met vooruit blik op komend jaar / op actielijst
 • Beleidsplan via de website communiceren