activiteitenagenda doorlopend

(doorlopende) A C T I V I T E I T E N A G E N D A Historische Vereniging Wijhe

2 0 2 4

MAAND en DAG DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT

J U N I
vrijdag 28-Jun 15.00-20.00 uur Ibizamarkt Wijhe

J U L I
zaterdag 13-Jul 13.30 uur Historische wandeling, dorp
vrijdag 19-Jul 15.00-20.00 uur Ibizamarkt Wijhe

A U G U S T U S
zaterdag 3-Aug 13.30 uur Historische wandeling, dorp
zaterdag 24-Aug 13.30 uur Historische wandeling, dorp

S E P T E M B E R
zaterdag 7-Sep 10.00-16.00 uur Diekmarkt
zaterdag 14-Sep 10.00-16.00 uur Open dag genealogie
14-Sep 13.30 uur Historische wandeling, IJssel
zaterdag/zondag 14+15 september Open Monumentendagen 2024
woensdag 18-Sep 10.00-12.00 uur Dialectcafé

O K T O B E R
zaterdag 12-Oct 10.00-16.00 uur Open dag genealogie
woensdag 18-Oct 10.00-12.00 uur Dialectcafé

N O V E M B E R
zaterdag 12-Nov 10.00-16.00 uur Open dag genealogie
woensdag 20-Nov 10.00-12.00 uur Dialectcafé

D E C E M B E R
zaterdag 14-Dec 10.00-16.00 uur Open dag genealogie
14-Dec 18.00 uur Kerstmarkt