HET BELANG VAN DE SCHIPBRUG

De stoere militair, generaal Alexander von Benckendorff (1781 - 1844), voerde het geallieerde leger aan dat verantwoordelijk was voor de bevrijding van Nederland van de Fransen, o.a. in onze regio. Tot dit leger behoorde een regiment Basjkieren. Het waren officieel geen kozakken, maar werden in de volksmond wel zo genoemd. Ook in de toenmalige pers kwam deze term veelvuldig voor.

Het regiment Basjkieren in Wijhe stond onder het directe bevel van prins Gagarin.

Het grote belang van de schipbrug was niet zozeer om die Basjkieren over de IJssel te zetten. Zij dienden slechts om de weg vrij te maken voor het grote leger dat hun zou volgen om z.s.m. Amsterdam te kunnen bereiken. Als die stad in handen van de geallieerden (zo werden toen ook al de gezamenlijke inzet van verschillende landen om die ene Napoleon te verslaan genoemd) zou dat een psychologisch effect hebben op andere steden om alvast de kant van de komende bevrijders te kiezen. Voor de Franse bezetters zou de inname van Amsterdam demotiverend werken.

Schipbrug tussen Veessen en Fordmond

De getoonde foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.