Lidmaatschap

Word nu lid!

Stuur  een e-mail naar: historischeverenigingwijhe@gmail.com

Opzeggen lidmaatschap: het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste één maand voor het einde van een verenigingsjaar plaats te vinden.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,–. Hiervoor ontvangt u drie keer per jaar het blad “Rondom de Toren” en kunt u (gratis) deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd.
Bij het decembernummer wordt in de regel een brief gestuurd met informatie over de jaarlijkse contributie.

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar wordt omstreeks de maand mei de algemene ledenvergadering gehouden.

ANBI

Het is nuttig voor u om te weten dat onze vereniging een zogenaamde ANBI-instelling is. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat betekent dat giften aan de Historische Vereniging Wijhe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de vereniging over ontvangen giften en/of erfenissen geen schenkings- of successierecht verschuldigd is.

E-mail

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de vereniging of de wisselende exposities, dan kunt u uw ons mailen: historischeverenigingwijhe@gmail.com. Wij zullen u dan informeren over actuele zaken.