Fotogroep

Deze werkgroep is bezig enkele duizenden dia’s te scannen en digitaal op te slaan. Daarnaast worden de beelden nog eens beter en nauwkeuriger beschreven en van trefwoorden voorzien. Een goede beschrijving en datering is van groot belang voor onderzoek en publicaties.

Onze fotocollectie wordt eveneens gescand en opgeslagen in de computer.
Heeft u, als bezoeker van onze website, zin om mee te helpen, dan bent u van harte welkom. U ontmoet binnen onze vereniging een groep enthousiaste mensen die allemaal één doel voor ogen hebben: het ontsluiten van archief- en fotomateriaal. Dat we daar ontzettend veel van hebben is ons de laatste jaren gebleken.

U kunt zich wenden tot de contactpersoon van de werkgroep of, als er een vacature is, rechtstreeks met de secretaris van het bestuur van onze vereniging. De namen en adressen vindt u hier.