Boeken en DVD’s oud

- Boeken
- DVD's

Onderstaande boeken zijn een selectie uit het aanbod van de Historische Vereniging Wijhe

Tijdens de openingsuren  van de Historische Vereniging Wijhe, kunt U alle boeken uit ons assortiment inkijken en/of kopen.

Zie adres en contactinformatie voor openingstijden

De geschiedenis van de Nicolaaskerk te Wijhe

Henk Dijk, Aart van Beek en anderen

In oktober 2014 verscheen een boek over de geschiedenis van de Nicolaaskerk te Wijhe. Hierin wordt aandacht besteed aan de kerstening van Wijhe, de ontwikkeling van de parochie, de reformatie, de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen op plaatselijk kerkelijk gebied. De aanleiding tot dit boek is de restauratie van het Quelhorst-Naber orgel uit 1821.

Dit orgel is een geschenk van Johan Lubbert Umbgrove, een rijke Wijhenaar die fortuin heeft gemaakt in Nederlands Indië en woonde op het buitengoed Wengelvelde. Een kleinzoon van deze Johan Lubbert was als door een wonder ontsnapt aan een massale moordpartij onder de Hollanders door inheemse bewoners op het eiland Saparoea. Opa was zo dankbaar dat zijn kleinzoon het leven heeft behouden, dat hij de kerk in zijn dorp een orgel ten geschenke heeft gegeven.

Zie hieronder de uitsnede uit de notulen van de kerkelijke commissie van 8 mei 1820.

Zo zag het orgel er omstreeks 1988 uit.


Hoe het orgel gerestaureerd is en welke kleur het nu heeft, kunt u zien wanneer het boek wordt gekocht en open is geslagen.

Het boek kost € 19,50, exclusief verzendkosten. Het is te krijgen in het pand van de Historische Vereniging Wijhe (er kan gepind worden) en via deze link van de uitgever De Jonge Beth.
De geschiedenis van de Nicolaaskerk in Wijhe is ook te krijgen in brochurevorm voor € 1,-.

Boerhaar, Hengeveld en Wengelo

R. Hofstede – Schotman

In september 2014 verschenen een boerderijenboek over Boerhaar, Hengeveld en Wengelo, samengesteld door R. Hofstede – Schotman. Veel illustraties en uitgebreide toelichting en met een overzicht van de bewoners.
Prijs € 20,-, af te halen in het pand of te bestellen door een bericht te sturen via de contactpagina van deze website.
Een blik op Olst en Wijhe door de historie heen

Jan Hilferink en Freerk Kunst

Al eerder verschenen, maar nog altijd actueel:
Een blik op Olst en Wijhe door de historie heen. Jan Hilferink en Freerk Kunst – “Een blik op Olst-Wijhe door de historie heen; de geschiedeniscanons van Wijhe en van Olst in boekvorm”

  • Wijhe, De Jonge Beth, 2013, 184 bladzijden, ruim geïllustreerd, met los bijgevoegde kaart van havezaten, buitenplaatsen en archeologische monumenten
  • Prijs € 19,50
  • Verkrijgbaar bij de uitgeverij De Jonge Beth, Stationsweg 48, 8131 DH Wijhe, tel.0570-561809
Wijhe en de IJssel

G.J. Veerman

  • Uitgegeven in 2008 door Drukkerij Schippers, Wijhe.
  • Prijs: € 17,50
Over zorg en zegen, een eeuw gereformeerd leven in Wijhe

J. van Dorsten, G.J. Pruis en M. de Vries

  • Uitgegeven in 1989
  • Prijs: € 5,–

DVD's

Onze  vereniging  beschikt over een aantal DVD’s met interviews in beeld en geluid van de volgende Wijhenaren:

Albert Bentum Jan Bannink
Wim Damman Piet Brilman
Jan Dokman Wim Hemeltjen
Gerrit van der Sluis Geesje Klein – Greeve
Klaas Stap Henk Kluin
Toos Teunissen – Koot Johan van der Kolk
 Jopie van Oene Wim van der Sluis
 Lammie Stegeman Jo Tijhuis
Dick Wennink Jan Veerman
Willem Kers Marieus de Vries
Harm Wagenmakers
Daan van Zanten

Deze DVD ’s zijn tegen een geringe vergoeding te huur door particulieren.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot het bestuur.

Herfst aanbieding