Beleidsplan 2023

Missie:
Het levend maken en houden van het Wijhes materieel en immaterieel cultureel erfgoed
door de leden van de vereniging en voor de huidige en toekomstige generatie.

Visie
De vereniging wil toewerken naar een meer dienstverlenende organisatie. Dit denken wij te bereiken door meer naar buiten te treden met als wisselwerking, dat er meer interesse gekweekt wordt voor het cultureel Wijhes erfgoed. Kort gezegd: Dichter bij de mensen. Dat kan betekenen meer bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden.

Doelstelling: Levend houden en beschikbaar stellen materieel en immaterieel erfgoed
1) Exposities organiseren. Minstens twee keer per jaar.
2) Samenwerkingsverbanden behouden en waar nodig uitbreiden
3) Educatieve en sociale functie
4) Het in stand houden van het Wijhes dialect
5) Meer vrijwilligers er bij betrekken
6) Communicatie naar buiten bevorderen
7) Toekomstbestendig houden locaties en opslagruimtes

Acties hoe wij dit denken te bereiken in 2023:
1) Exposities organiseren en per project een team samen te stellen.
2) Goede contacten onderhouden met:
* Verenigd Comité/ Gastvrij Wijhe/ IVN/ Wilp / gemeente Olst-Wijhe en Ondernemerskring
* Overleg 1 maal per jaar met Bieb/ Nicolaaskerk en Toerist info/ Vrienden van de Nicolaaskerk(cultuurcluster)
3) Educatie voor jongeren:
Leerlijn voor alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe. De scholen actief benaderen voor de drie leerlijnen. Stimuleren voor rondleidingen. M.n. WOII
Scholen betrekken bij exposities, b.v. leerlingen van De Capellenborg benaderen voor deelname aan het interactieve spel WOII en het Basjkieren project
Educatie algemeen:
Verzorgen van historische wandelingen en rondleidingen op aanvraag in onze locatie.
Lezingen houden/ verhalen vertellen

Sociaal:
Thema’s verzorgen op ’t Weijtendaal of op verzoek
Waar mogelijk ingaan op verzoeken van b.v. ondernemers
Bijwonen van netwerkbijeenkomsten en organiseren van netwerkbijeenkomsten voor b.v. nieuwe Wijhenaren en buurtschappen.
4) O.a. door het organiseren van het ‘dialect café’
5) Aandacht voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden ook uit de buurtschappen.
6) PR: FB, website, Instagram en ‘Herinner je Wijhe’ actueel houden
MijnStadMijnDorp (MSMD) inzetten om adequaat informatie op te slaan, beter bereikbaar te maken.

Overige aandachtspunten
- Evaluatie plan: een maal per jaar met vooruit blik op komend jaar / vastleggen op actielijst
- Beleidsplan via de website communiceren

Vastgesteld AB overleg 10 mei 2023