Beleidsplan 2022

Missie

Het levend  maken en houden  van het Wijhes materieel en immaterieel cultureel erfgoed
door de leden van de vereniging en voor de huidige en toekomstige generatie.

Visie

De vereniging wil toewerken naar een meer dienstverlenende organisatie. Dit denken wij te bereiken door meer naar buiten te treden met als wisselwerking, dat er meer interesse gekweekt wordt voor het cultureel Wijhes erfgoed. Kort gezegd:  Dichter bij  de mensen. Dat kan betekenen meer bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden.

Doelstelling: Levend houden en beschikbaar stellen materieel en immaterieel erfgoed

  1. Exposities organiseren. Minstens twee keer per jaar;
  2. Samenwerkingsverbanden behouden en waar nodig uitbreiden;
  3. Educatieve en sociale functie;
  4. Meer vrijwilligers er bij betrekken;
  5. Communicatie naar buiten bevorderen;
  6. Toekomstbestendig houden nieuwe locatie.

Acties hoe wij dit denken te bereiken in 2022:

1. Exposities organiseren en per project een team samen te stellen.

2. Goede contacten onderhouden met:

  •  Verenigd Comité/ Gastvrij Wijhe/ IVN/ Wilp en gemeente Olst-Wijhe
  • Overleg 1 maal per jaar met Bieb/ Nicolaaskerk en Toerist info (cultuurcluster)

3. Educatie voor jongeren:
Leerlijn voor alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe.  De scholen actief benaderen voor de drie leerlijnen. Stimuleren voor rondleidingen. M.n.  WO11

Scholen betrekken bij exposities

Leerlingen van De Capellenborg benaderen voor deelname aan het interactieve spel WO11

En het Kozakken project

Educatie algemeen:

Verzorgen van historische wandelingen en rondleidingen in de nieuwe locatie.

Lezingen houden/ verhalen vertellen

Sociaal:

Thema’s verzorgen  op ’t Weijtendaal of op verzoek

Waar mogelijk ingaan op verzoeken van b.v. ondernemers

Netwerkbijeenkomsten organiseren voor b.v. bedrijven.

Netwerkbijeenkomsten organiseren voor  (nieuwe) Wijhenaren , b.v. in de nieuwbouwwijken van Wijhe en buurtschappen.

4. Aandacht voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden

5. PR: FB, website en ‘Herinner je Wijhe’ actueel houden

MijnStadMijnDorp (MSMD) inzetten om adequaat informatie op te slaan, beter bereikbaar te maken

Overige aandachtspunten

  • Evaluatie plan: een maal per jaar met vooruit blik op komend jaar / vastleggen op actielijst
  • Beleidsplan via de website communiceren

Vastgesteld AB overleg 08 december 2021