Beleidsplan 2022

Missie

Het levend maken en houden van het Wijhes materieel en immaterieel cultureel erfgoed
door de leden van de vereniging en voor de huidige en toekomstige generatie.

Visie

De vereniging wil toewerken naar een meer dienstverlenende organisatie. Dit denken wij te bereiken door meer naar buiten te treden met als wisselwerking, dat er meer interesse gekweekt wordt voor het cultureel Wijhes erfgoed. Kort gezegd:  Dichter bij  de mensen. Dat kan betekenen meer bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden.

Doelstelling: Levend houden en beschikbaar stellen materieel en immaterieel erfgoed

  1. Exposities organiseren. Minstens twee keer per jaar.
  2. Samenwerkingsverbanden behouden en waar nodig uitbreiden.
  3. Educatieve en sociale functie.
  4. Meer vrijwilligers erbij betrekken.
  5. Communicatie naar buiten bevorderen.
  6. Toekomstbestendig houden van de nieuwe locatie.

Acties hoe wij dit denken te bereiken in 2022:

1. Exposities organiseren en per project een team samen te stellen.

2. Goede contacten onderhouden met:

  •  Verenigd Comité/ Gastvrij Wijhe/ IVN/ Wilp en gemeente Olst-Wijhe.
  • Overleg éénmaal per jaar met Bieb/ Nicolaaskerk en Toerist Info (cultuurcluster).

3. Educatie voor jongeren:
Leerlijn voor alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe. De scholen actief benaderen voor de drie leerlijnen. Stimuleren voor rondleidingen, met name met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

Scholen betrekken bij exposities.

Leerlingen van De Capellenborg benaderen voor deelname aan het interactieve spel WOII en bij het Kozakkenproject.

Educatie algemeen:

Verzorgen van historische wandelingen vanuit de nieuwe locatie.

Lezingen houden/ verhalen vertellen.

Sociaal:

Thema’s verzorgen op Het Weijtendaal en op verzoek.

Waar mogelijk ingaan op verzoeken van bijvoorbeeld ondernemers.

Netwerkbijeenkomsten organiseren voor bijvoorbeeld bedrijven.

Netwerkbijeenkomsten organiseren voor (nieuwe) Wijhenaren, bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijken van Wijhe en buurtschappen.

4. Aandacht voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden.

5. PR: de website en de Facebookpagina's van de Historische Vereniging Wijhe en Herinner Je Wijhe en het Instagram-account actueel houden.

MijnStadMijnDorp (MSMD) inzetten om adequaat informatie op te slaan c.q. beter bereikbaar te maken.

Overige aandachtspunten

  • Evaluatie plan: éénmaal per jaar met vooruitblik op komend jaar / vastleggen op actielijst.
  • Beleidsplan via de website communiceren.

Vastgesteld AB-overleg 08 december 2021.