Beleidsplan 2021

Missie

Het levend maken en houden van het Wijhes materieel en immaterieel cultureel erfgoed
door de leden van de vereniging en voor de huidige en toekomstige generatie.

Visie

De vereniging wil toewerken naar een meer dienstverlenende organisatie. Dit denken wij te bereiken door meer naar buiten te treden met als wisselwerking, dat er meer interesse gekweekt wordt voor het cultureel Wijhes erfgoed.
Kort gezegd: Dichter bij de mensen. Dat kan betekenen meer bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden.

Doelstelling: Levend houden en beschikbaar stellen materieel en immaterieel erfgoed

 1. Exposities organiseren. Minstens twee keer per jaar;
 2. Samenwerkingsverbanden behouden en waar nodig uitbreiden;
 3. Educatieve en sociale functie;
 4. Meer vrijwilligers er bij betrekken;
 5. Communicatie naar buiten bevorderen;
 6. Opzetten en uitwerken opzet nieuwe locatie, die toekomstbestendig is.

Acties hoe wij dit denken te bereiken in 2021:

 1. Exposities organiseren en per project een team samen te stellen;
 2. Goede contacten onderhouden met:
  • Verenigd Comité/ Gastvrij Wijhe/ IVN/ Wilp en gemeente Olst-Wijhe
  • Overleg 1 maal per jaar met Bieb/ Nicolaaskerk en Toerist info (cultuurcluster)
  • Zusterverenigingen
 3. Educatie voor jongeren:
  Leerlijn voor alle basisschoolleerlingen in Olst-Wijhe. De scholen actief benaderen voor de drie leerlijnen. En stimuleren voor rondleidingen.
  Leerlingen van De Capellenborg benaderen voor deelname aan het interactieve spel WO11
  Educatie algemeen:
  Verzorgen van historische wandelingen
  Verzorgen van rondleidingen in de nieuwe locatie.
  Sociaal:
  Thema’s verzorgen op ’t Weijtendaal of op verzoek
  Waar mogelijk ingaan op verzoeken van b.v. ondernemers
  Netwerkbijeenkomsten organiseren voor b.v. bedrijven.
  Netwerkbijeenkomsten organiseren voor (nieuwe) Wijhenaren , b.v. in de nieuwbouwwijken van Wijhe en buurtschappen. Dit onder het genot van een hapje en drankje.
 4. Aandacht voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.
 5. PR man/ vrouw zoeken.
  MijnStadMijnDorp (MSMD) inzetten om adequaat informatie op te slaan, beter bereikbaar te maken. Beheerder MSMD zoeken.

Overige aandachtspunten

 • Evaluatie plan: een maal per jaar met vooruit blik op komend jaar / vastleggen op actielijst
 • Beleidsplan via de website communiceren