Monthly Archives: april 2019

Algemene Ledenvergadering op 30 april 2019

Aan de leden van de Historische Vereniging Wijhe.

UITNODIGING voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 30 april in het Langhuus in de Langstraat te Wijhe aanvang 19.15 uur.

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 1 mei 2018.
 4. Jaarverslag 2018.
 5. Financieel verslag 2018
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Samenstelling kascommissie voor 2020.
 8. Begroting 2019/ ter inzage op de vergadering
 9. Bestuursverkiezing.
  Volgens het rooster is dit jaar aftredend Harry Tak (algemeen bestuurslid). Harry stelt zich niet herkiesbaar. Volgens de statuten kan een voordracht voor een kandidaat voor deze functie opgemaakt worden door tenminste 10 of meer leden. Deze voordacht moet voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  Tevens aftredend is Riki Klein Woolthuis (secretaris)en zij stelt zich herkiesbaar.
  Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 10. Toekomst Wijhes Museum: presentatie Inke Camphens met een keuze uit 3 scenario’s.
 11. Rondvraag en sluiting

PAUZE:
Na de pauze zal Albert Bartelds spreken en in gesprek gaan over de stand van zaken van het dialect en een
verkenning ondernemen naar de toekomst van het dialect en tevens iets vertellen over de diverse streektaalprojecten van de IJsselacademie. Albert Bartelds is geboren en getogen in Rouveen en werkzaam als streektaalmedewerker bij de IJsselacademie. Hij beweegt zich voornamelijk in het culturele domein en heeft diverse streektaalprojecten bedacht en uitgevoerd binnen dat domein, alsook onderwijsprojecten.

Het programma na de pauze is gratis toegankelijk voor niet leden en begint om 20.30 uur.

Riki Klein Woolthuis, secretaris.

Canadese familie op zoek naar Wijhese geschiedenis

Dinsdag 2 april kreeg het Wijhes Museum bezoek van Martin Dyckson en Roberta Dyckson-Hollander, wonend in Winnipeg, Canada. Roberta is de derde van vier kinderen Hollander en was speciaal in Wijhe om meer te weten te komen over de geboorteplek van haar vader. Deze Derk Gerrit Jan (Dirk) Hollander is in 1936 in Wijhe geboren. De werkgroep genenealogie van de Historische Vereniging Wijhe is op onderzoek uitgegaan en heeft aan de hand van oude foto’s, archiefstukken, krantenknipsels en de bevolkingsadministratie een interessant verhaal over het verborgen verleden van de familie Hollander kunnen samenstellen.
Dirk Hollander was samen met zijn tweelingzus Alberta, de jongste van vijf kinderen van Geert Hollander, gemeente-ontvanger bij de Gemeente Wijhe, en Gerritje Veldboom. Hij groeide op aan de Wijhendaalseweg en ging naar school op de Peperkamp. Zijn droom was om boer te worden. Omdat dit in Nederland niet zomaar ging, maakte hij de stap over de grote plas. Nog maar 17 jaar oud pakte hij in 1954 de boot om op de boerderij van zijn oom in Canada aan de slag te gaan. De beginjaren waren zwaar, maar hij begon – weliswaar niet als boer – toch zijn draai te vinden en stichtte uiteindelijk in Winnipeg een gezin.
Het echtpaar Dyckson was blij verrast met de oude familiefoto’s Hollander uit het archief, de geboorte- en huwelijksakten en overige informatie. Tijdens een korte wandeling door Wijhe konden de panden gewezen worden waar grootvader Geert Hollander heeft gewoond. In de beginjaren was Geert in de kost bij de familie van Oene aan de Langstraat, waar later de schoenenzaak van Brilman was gevestigd. Na zijn huwelijk met Gerritje Veldboom in mei 1927 verhuisde hij naar de Enkweg (nu Molenbelt). In 1931 verhuisde hij naar de Oranjelaan en uiteindelijk liet hij in 1935 een huis bouwen aan het begin van de Wijhendaalseweg.

Open dag familiegeschiedenis

Wilt u ook eens wat meer weten over uw familieherkomst? Kom dan op zaterdag 13 april naar het Wijhes Museum, Kerkstraat 34, tijdens de open dag stamboomonderzoek. Dit is de laatste gelegenheid voor de zomer. De eerstvolgende open dag genealogie is zaterdag 14 september. Op deze dag helpen de vrijwilligers van de Historische Vereniging Wijhe u graag. Aan de hand van vele beschikbare bronnen kunnen zij mogelijk ook het verborgen verleden van uw familie zichtbaar maken. U bent welkom van 10.30 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. En u kunt de vereniging helpen. In het kader van “75 jaar Vrijheid” in 2020 is de vereniging geïnteresseerd in persoonlijke verhalen, herinneringen, brieven, foto’s, dagboeken over de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze open dag is ook de expositie ‘Kleer’n uut de kaste’ over kleding van vroeger geopend. Hiervoor geldt de reguliere toegangsprijs.

Nieuw in onze winkel te koop:

Sleutelhanger met het oude wapen van Wijhe er op. € 4,95

Bekijk ook de expositie heraldiek, wapenkunde.

Facebook
De Historische Vereniging Wijhe is ook te volgen via Facebook!
Lidmaatschap
Als u lid wordt, ontvangt u drie keer per jaar het blad Rondom de Toren, heeft u vrije toegang tot het pand van de Historische Vereniging Wijhe en kunt u deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd.

Word lid!
Mijn Stad Mijn Dorp
Deze website biedt u informatie over de Historische Vereniging Wijhe. Er staat geen historisch materiaal uit onze collectie op deze site, dat vindt u op onze pagina van het Overijsselse geschiedenisplatform Mijn Stad Mijn Dorp:
https://mijnstadmijndorp.nl/app/historische-vereniging-wijhe/