Betty Alfrink Lid van Verdienste

Op 12 september 2018 bestond de Historische Vereniging Wijhe 40 jaar. Dat werd gevierd met een etentje met de vrijwilligers in The Longhorn in Wijhe. Hierbij werden een tweetal mensen bijzonder in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de historische vereniging, namelijk Gerard Nanninga en Betty Alfrink. Zij werden allebei benoemd tot Lid van Verdienste.

Hieronder het verhaal van Betty Alfrink:

Betty is vanaf het eerste uur, dus 40 jaar!, als bestuurslid verantwoordelijk voor de facilitaire zaken.
Zij trommelt ieder jaar een aantal dames op voor de grote schoonmaak.
De veurjaorsschoonmaak, za’k ma zegg’n.
Daar heeft de groep veel plezier in en het wordt steevast beloond met een bloemetje.
Deze persoon heeft vaste gewoontes, waar niet zo gauw van wordt afgeweken:
Dat is merkbaar in de werkgroep “textiel, knipselgroep en familiedrukwerk” en ook in de werkgroep: Ansichten, foto’s en dia’s, waarin zij werkzaam is.
Betty zorgt altijd voor een hapje en een drankje bij de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en bij andere gelegenheden.
Gegarandeerd bij de nieuwjaarsbijeenkomst: oliebollen, ZELF gemaakte boerenjongens, dat gretig afgenomen wordt en de traditionele hapjes.
De oude notulen omschrijven dat als volgt: De dames zorgen er voor dat de aanwezigen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, op voldoende oudheidkundig verantwoorde wijze worden voorzien van hetgeen er bij dat soort gelegenheden doorgaans wordt genuttigd!
Datzelfde geldt de inzet voor de vrijwilligersbijeenkomst:
Hier komen ook weer de vaste gewoontes naar voren: koffie, thee en de cake.
Sinds 1978 we hoorden het, lid van het algemeen bestuur. Ook nog druk voor FNV-vrouwenbond en de club “meer bewegen voor ouderen”, en dat is het geheim waarom deze persoon zo lang door kan.
En in 2013 al koninklijk onderscheiden.