Jubileumtentoonstelling “Wijhe op de kaart”

Vanaf koningsdag is in het Wijhes Museum de jubileumtentoonstelling van het veertigjarig bestaan van de Historische Vereniging Wijhe te bezichtigen. Het jubileumthema is “Wijhe op de kaart”. U kunt kennismaken met de uitgebreide kaartencollectie die in het verenigingsarchief wordt bewaard. De kaarten hebben betrekking op de bodem, archeologie, fruitteelt, spreiding streektaal, topografie, kadaster, militaire doeleinden, onderwijs, spreiding havezaten en buitenhuizen, fiets- en wandelroutes, uitbreidingsplannen, spoorlijnen, streekplannen, ruilverkaveling en ga maar door.
Ook worden oude straatnaamborden, een kompas, een antieke meetketting en atlassen getoond. Bij elke kaart is een beschrijving beschikbaar die uitleg geeft over hoe oud de kaart is en welk doel deze heeft of heeft gehad.
Via een computerscherm kunt u zelf actief meedoen. Er is een mogelijkheid dat u de spreiding van uw familienaam in Nederland kunt vinden. Waar komt de naam “Van Wijhe” het meest voor?
Tenslotte kunt u kennismaken met de verschillende spellingsvarianten van de naam Wijhe sinds de middeleeuwen. We hebben hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van een studie naar de naam Wijhe die ons lid Henk Dijk die in 1981 heeft verricht.
De tentoonstelling is tijdens de gebruikelijke openingstijden van het museum te bezoeken en loopt nog tot 15 augustus 2018.