Tentoonstelling “Kozakken aan de IJssel”

In november 1813 staan Wijhe en Veessen in het brandpunt van internationale ontwikkelingen. De troepen van de Franse keizer Napoleon zijn op 19 oktober bij Leipzig door Geallieerde troepen van het Russische tsarenrijk, Pruisen, Oostenrijk en Zweden verpletterend verslagen. Nu is het zaak de overheerser uit Nederland te verjagen.

Op 12 november zijn de Geallieerden in Deventer, een dag later in Wijhe. De grote vraag: hoe komen we de IJssel over? De vluchtende Fransen hebben bruggen en veerponten vernield. Bij Wijhe kunnen ze met de zwaar beschadigde pont mondjesmaat oversteken. Dan beveelt de Russische generaal Alexander Graaf von Benckendorff om een schipbrug te bouwen. Schippers worden gedwongen hun schepen in te varen voor een schipbrug om de IJssel passeerbaar te maken voor kozakkenregimenten van de Basjkieren.

Over deze kozakken gaat de expositie in het Wijhes Museum. Waar kwamen ze precies vandaan, wie waren hun leiders, hoe lang en waar verbleven ze in Wijhe en hoe zag de schipbrug er uit. Daarnaast komen ook de inwoners van Wijhe die destijds met de kozakken te maken hadden, met name burgemeester Schouten, in beeld.

Zijn er nog zaken in de regio die aan de kozakken herinneren?

Op 11 januari 2018 worden er in Veessen en in Wijhe monumenten opgericht die de herinnering aan de kozakken levend zullen houden.

Het Wijhese beeld stelt een kozakkentent voor met daarin een bronzen beeld van generaal Von Benckendorff. Hij maakt zch op voor een kennismaking met de toenmalige burgemeester Gilles Schouten. Het beeld wordt gemaakt door de Russische kunstenaar Alexander Taratynov, woonachtig en werkzaam in Nederland. Taratynov is ook de schepper van het beeld van de Nachtwacht op het Rembrandtplein te Amsterdam.

De tentoonstelling in het Wijhes Museum is te zien tot in januari 2018, wanneer er een culturele uitwisseling zal plaatsvinden tussen Bashkortostan en Nederland.
De openingstijden van het museum zijn:
juni t/m augustus: woensdag en vrijdag van 13.30 – 16.00 uur.
zaterdag van 14.00 – 16.00 uur.
sept. t/m mei: woensdag van 13.30 – 16.00 uur.

Initiatiefnemers tot de oprichting van deze monumenten is het echtpaar Buisman – Verwey van het Geelvinck Museum te Amsterdam. De heer Buisman is een rechtstreekse nazaat van de eerste Wijhese burgemeester Gilles Schouten.