Lidmaatschap

Lidmaatschap van de Historische Vereniging Wijhe

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt  € 20,–. Hiervoor ontvangt u drie keer per jaar het blad “Rondom de Toren”,  heeft u vrije toegang tot het museum en u kunt deelnemen de activiteiten die worden georganiseerd.
In de maand januari wordt in de regel een acceptgiro gestuurd t.b.v. de jaarlijkse contributie.

Algemene ledenvergadering
Ieder jaar wordt omstreeks de maand mei de algemene ledenvergadering gehouden.

ANBI
Het is nuttig voor U om te weten dat onze vereniging een zogenaamde ANBI-instelling is. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat betekent dat giften aan de Historische Vereniging Wijhe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de vereniging over ontvangen giften en/of erfenissen geen resp. schenkings- of successierecht verschuldigd is.