Organisatie

Algemeen

De organisatie van de Historische Vereniging  Wijhe bestaat uit een bestuur en een twaalftal actieve werkgroepen.

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: C.M.A. van den Berg
Secretaris: R. Klein Woolthuis – Grouwstra
Penningmeester: W.R. Oosterink
Vice-voorzitter en vice-secretaris: W.R. Oosterink
Bestuurslid: G.F. Alfrink – Vlietstra
Bestuurslid: H. J.G.J. Tak
Bestuurslid: dr. G.A.J.  van Os

Email adres:  historischeverenigingwijhe@gmail.com

De werkgroepen en contactpersonen:

Ansichten, foto’s, dia’s: H.J.G.J. Tak
Archieven, bibliotheek, website informatie: F. Kunst
Automatisering: H. J.G.J. Tak
Materieel onroerend erfgoed: vacature
Genealogie, boerderij- en veldnamen: J. Heideman
Geschiedenis Elshof: D. Wennink
Knipsels, familiedrukwerk en textiel: vacature
Onderhoud en reparatie: K. Lindeman
Redactie Rondom de Toren: H.G.M. Nijboer
Groepsbezoek en rondleidingen: W.R. Oosterink
Beeld- en geluidsopnames: J.  Bergevoet
Webmaster: F. Hoogendoorn