Nieuws en activiteiten

 

Onthulling kozakkenmonument

In het museum is een tentoonstelling over  de “Kozakken aan de IJssel” ingericht.  Op 11 januari 2018 worden er in Veessen twee monumenten ter herinnering aan de bevrijding van de Franse juk door de kozakken uit Basjkortostan provisorisch onthuld.
Omstreeks mei/juni 2018 worden deze monumenten definitief op hun plaats gezet. In Wijhe komt het monument in het park bij Het Weijtendaal aan de Stationsweg. Ongeveer op deze plek hebben 200 jaar geleden enkele honderden kozakken gebivakkeerd. Ze hadden tot taak een schipbrug aan te leggen over de IJssel ter hoogte van Veessen.
Aan de Veessense kant komt eveneens een monument.

Deze tentoonstelling sluit daarop aan.

Toekomstige monumenten in Wijhe en in Veessen.

De tentoonstelling over de kozakken loopt tot en met januari 2018.

Ons museum biedt overigens genoeg andere interessante presentaties over het leven en werken langs de IJsselstreek, dus laat u zich er niet van weerhouden ons te komen bezoeken.

Onthulling naambord
“Dokter L.G. Lezerbrug”.

Zondagmiddag 9 juli wordt in het bijzijn van de familie Hoogendoorn en enkele genodigden op de brug bij de kruising Oanjelaan – Stationsweg het naambord “Dokter L.G. Lezerbrug” onthuld door burgemeester Ton Strien.

Dokter Lion Gerzinus (Leo) Lezer was huisarts aan de Stationsweg te Wijhe van mei 1940 tot mei 1941. Lezer volgde dokter Woudstra op, maar moest als joodse arts op last van de bezetter in de Tweede Wereldoorlog zijn werkzaamheden stoppen. In eerste instantie werd hij in januari 1941 door de gemeente ontslagen als gemeente-arts en in april 1941 moest hij ook zijn praktijk als huisarts stoppen. Deze is voortgezet door dokter Hoogendoorn. Daarna heeft dokter Lezer tot april 1943 praktijk gevoerd voor joodse inwoners in Zwolle, waar hij ook de familie Aussen uit Wijhe behandelde. Leo Lezer was gehuwd met Henriëtte Fischel. Het echtpaar had twee zonen, Coenraad en Alfred. Vanuit Zwolle is het gezin via Vught afgevoerd naar Sobibor in Polen. Ze zijn daar op 9 juli 1943 vermoord.

————————————————

 

100 jarig bestaan Aloysiuschool Boskamp

Regelmatig leent onze vereniging spullen uit. Zo ook voor het 100 jarig bestaan van de Aloysiusschool in Boskamp. Dit werd gevierd op 23 september 2017.
Er werd een school van vroeger ingericht. Alles was aanwezig, schoolplaten, bankje, telraam, leesplankje, inktpotten, kroontjespen, inktlap, etc.
Menigeen liet zich fotograferen in de schoolbank van het ingerichte schooltje.

Vitrine in het  Gezondheidscentrum “het IJsselhuis”, Wijhe

De vereniging heeft in het gezondheidscentrum een vitrine ingericht met medische gebruiksartikelen van voormalige huisartsen in Wijhe.

Na hun beëindiging van hun praktijk hebben de huisartsen Dr. Hoogendoorn, Cost Budde en Reinking medische artikelen geschonken aan de Historische Vereniging Wijhe.

Zo heeft het museum nog de volledige dokterstas van Dr. Hoogendoorn in haar bezit.

Vroeger hadden de artsen hun eigen apotheek aan huis. Hiervan staan ook enkele spullen in de vitrine. Het bestuur bedankt de huurders van het Gezondheidscentrum voor het beschikbaar stellen van hun ruimte. De vitrine staat beneden in de hal tussen de apotheek en de fysiopraktijk.


Dick Wennink lid van verdienste.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging op vrijdag 6 januari 2017 is Dick Wennink benoemd tot lid van verdienste.
De benoeming is gebaseerd op het feit dat Dick zich jarenlang heeft ingezet voor de Historische Vereniging Wijhe.
Op maandag en woensdag is Dick te vinden op zijn vaste plek voor het raam. Niemand anders gaat er op die dagen zitten. Dat getuigt wel van enig respect voor Dick.
Dick zijn grootste prestatie is de indexering van alle informatie over boerderijen in Wijhe in een groot bestand. Als je het uit zou printen dan beslaat dat meer dan 2000 pagina’s. En verder nog de vele gele mappen met informatie over een honderdtal boerderijen in de oude gemeente Wijhe.
Monnikenwerk, dat is het.
Dick is medeoprichter van de werkgroep genealogie en veld- en boerderijnamen.
Medebedenker van de open genealogische dagen die nu al weer vanaf 2007 worden gehouden.
En een succes zijn. De werkgroep heeft al vele mensen geholpen om informatie te krijgen over hun familieleden uit het verleden.
Dick is lid van de werkgroep bibliotheek, archieven en digibestanden.
Onze bibliotheek is geheel geclassificeerd volgens het Siso bibliotheeksysteem mede ook dankzij inspanningen van deze persoon. Onze grote indexman van alle tot nu verschenen Rondom de Torens. Menig buurtvereniging zou op een dergelijke index jaloers zijn maar dank zij hem hebben we er een. Onlangs verscheen ons 105de nummer.
Ondanks al dit werk heeft Dick ook nog tijd om een werkgroep geschiedenis Elshof onder de paraplu van onze historische vereniging op te richten, die zich specifiek met de geschiedenis van de marken Wechterholt en Tongeren bezighoudt.
Dick beheert de “kleine kas” voor dagelijks gebruik, de grote kas en bankrekening beheert de echte penningmeester. Het moet kloppen en als er ook maar 1 Eurocent te kort is, zoekt Dick net zo lang tot hij het verschil gevonden heeft. Hij is een Pietje precies als beheerder van de kleine kas.
Op sociaal gebied is Dick ook niet te beroerd om iets te doen. Op de dagen dat hij aanwezig is, verzorgt hij de koffie en thee. Koffiekopjes gaan eerst op de verwarming, anders drink je volgens hem ijsthee. Koekjes op? Worden meteen gehaald in de winkel.
En afwassen kan hij ook als de beste.
Wat deze persoon thuis doet, weten wij niet, maar in het museum gaat afwassen als de beste.
Het bestuur waardeert Dick zijn inzet zeer en heeft gemeend, dat dit moest worden beloond met de benoeming tot Lid van Verdienste van de Historische Vereniging Wijhe.

Dick ontving hiervoor het lid van verdienste certificaat van de Historische Vereniging Wijhe en zijn vrouw Diny kreeg een mooi boeket bloemen.

 

Alle namen van slachtoffers
t.g.v. Tweede Wereldoorlog in of uit Olst-Wijhe.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Olst en Wijhe veel slachtoffers gevallen.
Er een burgerinitiatief gestart om alle slachtoffers in of uit Olst en Wijhe van of door WO-II, hun naam zichtbaar te maken bij de oorlogsmonumenten in Olst en in Wijhe.
Dit is inmiddels gerealiseerd. Tegelijk is er een boek uitgekomen met namen en bijzonderheden van alle slachtoffers. In het boek wordt aandacht besteed aan:
– Omgekomen militairen
– Omgekomen vliegeniers
– Joodse slachtoffer uit Wijhe
– Joodse slachtoffers uit Olst
– Burgerslachtoffers uit Olst
– Burgerslachtoffers uit Wijhe

Ook is aandacht geschonken aan Duitse militaire slachtoffers.

 

 

Het boek is te verkrijgen  door € 15,- over te maken op rekening
nr. NL 47 RABO 0373054807 t.n.v. Historische Vereniging Wijhe,
onder vermelding oorlogsmonument en uw adres.

 

Beeldverslag van de opening van het
nieuwe gedeelte van ons museum op
vrijdag 2 september 2016.
opening-wijhes-museum-03 opening-wijhes-museum-01
opening-wijhes-museum-04 JHE_7931
opening-wijhes-museum-16 opening-wijhes-museum-17
opening-wijhes-museum-18 opening-wijhes-museum-21
opening-wijhes-museum-26 opening-wijhes-museum-28
opening-wijhes-museum-29 opening-wijhes-museum-30
historische-kring-1 historische-kring-2

                                                         OPSPORING VERZOCHT

Onze vereniging is op zoek naar een olieverfschilderij. Dit schilderij is een kopie van een deel van het bekende Panorama Mesdag in Scheveningen. Het stelt voor een botter op het strand, nageschilderd door J.W. Schraa.
Het is niet zomaar een schilderij. Het doek meet 107 cm breed x 167 cm hoog. M.a.w. ruim één meter bij ruim anderhalve meter. Het doek is ooit uit de lijst gehaald en los van elkaar opgeslagen. De lijst bevindt zich nog in de oudheidkamer; het doek is spoorloos. Jammer genoeg kunnen we geen afbeelding tonen, maar de herkenbaarheid is groot.
Mocht iemand dit doek tegenkomen, geef ons dan een tip.