Algemene ledenvergadering 1 mei 2018

De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Wijhe wordt dit jaar gehouden op dinsdag 1 mei in ’t Langhuus, Langstraat 29 te Wijhe.

Aanvang van de vergadering is 19:30 uur. 

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2 mei 2017.
 4. Jaarverslag 2017.
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Samenstelling kascommissie voor 2019.
 8. Begroting 2018/ ter inzage op de vergadering
 9. Bestuursverkiezing.
  Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend Cor van den Berg (voorzitter) en Geertje van Os (algemeen lid). Cor van den Berg stelt zich herkiesbaar.
  Geertje van Os stelt zich niet herkiesbaar en het bestuur draagt Anne Marijke Lindeijer voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 10. Beleidsplan 2018-2019
 11. Ontwikkelingen Historische Vereniging Wijhe/Wijhes Museum.
 12. Rondvraag en sluiting

Na het huishoudelijk gedeelte volgt een lezing door drs. H.G. Dijk te Acquoy over het ontstaan van de Wijhese Jeugddrumband. Deze drumband is naderhand opgegaan in de Wijhese Harmonie.

Henk Dijk is vroeger lid geweest van deze drumband en vertelt uit de eerste hand.
Het belooft een interessante avond te worden die uitermate geschikt is voor leden van de Wijhese Harmonie en van oud-leden en vroegere relaties van die Wijhese Jeugddrumband.

De lezing begint omstreeks 20:30 uur en is toegankelijk voor iedereen.

(Klik voor vergroting.)